JPG, GIF, PNG
OSÓB NA STRONIE:  0
ODWIEDZIN / U. IP:  22530  / 9515
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!

grafika

jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie.

zależnie od funkcji rozróżniamy:

 • grafikę artystyczą zwaną też warsztatową- wyróżnia się skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego


 • grafikę użytkową zwaną też stosowaną- dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym, związana z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa obejmuje plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo, itp.


 • grafikę komputerową-system generacji, prezentacji i manipulacji obrazu przy użyciu komputera.

  • Najogólniej dzielony jest na grafikę rastrowa i grafikę wektorowa, które to dwie podstawowe odmiany stanowią podstawę wszystkich innych pochodnych rodzajów grafiki komputerowej niezależnie od zastosowań, począwszy od składu publikacji i stron WWW a skończywszy na montażu telewizyjnym. Dodatkowo można wymienić specyficzny rodzaj grafiki nie podlegający bezpośrednio pod żaden z wyżej wymienionych - grafikę fraktalna.

   grafika wektorowa

   Grafika wektorowa jest to grafika, w pełni skalowalną, co oznacza, iż można obrazy wektorowe powiększać oraz zmieniać ich proporcje bez uszczerbku dla jakości. Dzieje się tak dzięki całkowicie matematycznemu opisowi elementów graficznych. Zmianie ulegną tylko wstawiane do pliku z gafiką wektorową obiekty bitmapowe.

   Wszelkie obrazy tworzone są za pomocą figur geometrycznych. Jest to grafika generowana w całości komputerowo i nie ma ona bezpośredniego przełożenia na obrazowanie obiektów z natury. Wszystko jest tutaj z rozmysłem tworzone od początku przez operatora komputera.   różnice w sposobie wyświetlania grafiki rastrowej i wektorowej:

   porównanie wyświetlania grafiki rastrowej i wektorowej


  • Ze względu na rodzaj sceny, grafikę komputerową dzielimy na:
   - grafikę płaską grafika 2D
   - grafikę trójwymiarową(przestrzenną) grafika 3D.
formaty zapisu

mapy bitowe
reprezentują obraz jako prostokątną tablicę pikseli (np. standardy PCX, BMP, Targa, TIFF, GIF, JPEG, PNG), Pliki wektorowe - obraz reprezentowany jako zbiór prostych, łuków, krzywych itp.

meta pliki
oprócz danych wektorowych zawierają listę poleceń dla systemu graficznego (np. WMF), Pliki danych drukarek: Rozszerzone formaty tekstowe - włączają informacje graficzne do konwencjonalnego strumienia danych tekstowych (np. PCL),

języki opisu strony
język programowania używany do opisu strony (np. PostScript - uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated, będący obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych.).

rodzaje obrazu
 • analogowy- ciągłe przejścia totalne, pozytyw (odbitka), negatyw (film), diapozytyw (slajd), obraz malarski, rysunek, rejestrowany przez aparat fotograficzny lub malowany. Obraz analogowy zamieniany jest na układ kwadracików / pikseli /, w obrębie których zostaje przypisany określony, jednakowy poziom barwy. Dokładność odwzorowania można regulować przy pomocy wielkości piksela.
 • cyfrowy- Brak ciągłości tonalnej, jest to przybliżenie obrazu analogowego, które można zapisać w postaci bitów. Urządzenia do zamiany obrazu analogowego na cyfrowy: skaner, fotograficzny aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, program graficzny.
parametry obrazu cyfrowego
 • rozmiary pliku- rozmiary obrazu w calach lub kilobajtach


 • format zapisu- format zapisu rozpoznajemy po rozszerzeniu pliku, np. TIFF, BMP, PCX, GIF, PhotoCD, EPS, DCS, JPEG,
przejście z cyfrowego obrazu na analogowy:
monitor, drukarka komputerowa, naświetlarka, maszyna drukarska

Piksel (ang. pixel [picture+element])

jest to najmniejszy element obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat (rzadziej: prostokąt) wypełniony w całości jednolitym kolorem. Piksel stanowi także najmniejszy element obrazu wyświetlanego na monitorze komputera. Tryb pracy monitora, a konkretnie jego rozdzielczość to właśnie liczba pikseli jakie zawiera on w pionie i poziomie.
grafika bitmapowa (grafika rastrowa)

bitmapa - mapa wektorów.

grafika bitmapowa (grafika rastrowa) - sposób reprezentacji komputerowej grafiki dwuwymiarowej polegający na okreśjeniu położenia każdego piksela obrazu, oraz przypisaniu mu wartości bitowej określającej nasycenie koloru podstawowego w danym trybie koloru. W węższym zakresie znaczeniowym bitmapa jest jedynie przyporządkowaniem pikselowi położenia, oraz stanu danego piksela (zapalony/wygaszony), co jest wykorzysywane w grafice dwubitowej, określanej jako tryb kreskowy

sposób zapisu grafiki rastrowej
w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych). Jakość wynikowego obrazu zależy od ilości prostokątów, na które podzielony jest cały obraz.

RASTER (z angielskiego - screerr, z francuskiego - trame; z niemieckiego - raster)
symulacja obrazu wielotonalnego za pomocą obrazu jednotonalnego w postaci drobnego wzoru (mikrowzoru).
Raster to jednotonalny obraz składający się z drobnych kropek (lub w szczególnym przypadku z linii) dający podczas oglądania z normalnej odległości wrażenie istnienia półtonów, gdy kropki te są już na tyle małe, że zlewają się z otaczającym je tłem.
Każdy mikrowzór reprezentowany jest przez macierz D(n), gdzie (NxN) jest rozmiarem mikrowzoru.
Jasność osiągniętych w ten sposób półtonów wynika ze stosunku powierzchni zajętej przez elementy rastra do powierzchni otaczającego te elementy niezadrukowanego jasnego (najczęściej białego) podłoża drukowego.
Wartość tonalna rastra jest wyznaczana procentowo jako stosunek powierzchni pokrytej rastrem do powierzchni całkowitej.

Raster ma zastosowanie w poligrafii, gdzie w niemal wszystkich technikach druku nie ma możliwości stosowania farby drukowej na różnych poziomach jasności - bowiem farby drukowe] nie rozcieńcza się, ani nie różnicuje grubości jej powłoki. Nakładanie farby drukarskiej na podłoże można określić jako - jest ona w 100% albo nie ma jej w ogóleStandardowe matryce mikrowzorów:

jasnoci piksela

jasności pikselaOryginał i reprodukcja techniką mikrowzorów - rastrer (2x2):

Oryginał i reprodukcja techniką mikrowzorów

przykład przekształcenia tonalnego:

skala szarości - monochromatyczne:

zamiana palety

45 stopni, 2 linie na punkt, konwersja typu "halftone" (tony pośrednie).


Rastrowanie- proces przekształcania informacji o charakterze tonalnym (np. zdjęcia) na monochromatyczną mapę bitową przez utworzenie odpowiedniego rastra.

Rastryzacja- żargonowy termin określający budowanie mapy bitowej, zwykle na podstawie opisu wektorowego (np. w postscripcie).ATRYBUTY RASTRA
 • liniatura

   Liniatura rastra - liniatura (częstotliwość, rozdzielczość) - W rastrze amplitudowym liniatura jest parametrem mówiącym ile rzędów kropek (lub linii) ułożonych równolegle względem siebie przypada na jednostkę długości. Liniaturę wyraża się w liniach na cal -lpi (lines per incti), lub rzadziej w liniach na centymetr.

  • mała liniatura- obraz : szorstki,
  • wysoka liniatura- obraz : gładki, komórka rastrowa malutka, poziom szarości zależy od ilości kropek rastra.


 • kształt plamki


 • kąt rastra (kąt skręcenia)ustawienie rzędów linii kropek w stosunku do płaszczyzny, (oko ludzkie najsłabiej rozróżnia punkty pod kątem 45 stopni) • kąty

 • Mora
  w poligrafii, grafice komputerowej i fotografii to niepożądane tło, pojawiające się w kształcie regularnych punktów lub wzorów, wskutek krzyżowania się układu co najmniej dwu regularnych siatek rastrowych, lub wzorów podobnego rodzaju (a także krzyżowania się rastra z układem pikseli bitmapy).
  W poligrafii mora występuje zawsze przy druku rastrem klasycznym (amplitudowym) co najmniej dwiema farbami drukowymi, czyli w praktyce przy druku, w którym co najmniej dwa rastry nakładają się na siebie. Aby mora ta była jak najmniejsza, kąty rastra obraca się względem siebie.
  Najlepsze efekty osłabienia mory osiąga się przy obróceniu jednego rastra względem drugiego o 30° - mora przyjmuje wtedy swoją najmniej wyrazistą formę pod postacią układu rozetek. Uciążliwa postać mory powstaje podczas skanowania druków sporządzonych rastrem klasycznym, gdzie na istniejącą drobną morę nakłada się równomierny ukłaa pikseli uzyskanego obrazu bitmapowego. Kolejny zaś wzrost mory następuje później przy tworzeniu z takich skanów obrazu drukowego.

usuwanie mory:

usuwanie mory
przed usunięciem mory                           po częściowym usunięciu mory

zakres(ilość) - 10, optymalizacja - jakość, rozdzielczość oryginalna i wyjściowa 72dpiZAPRZYJAŹNIONE SERWISY
 |  WWW.AMBIT-POLSKA.PL  |  WWW.BAROK.AMBIT-POLSKA.PL  |  WWW.CHWILKA.PL  |  WWW.AUKCJE.CHWILKA.PL  |  WWW.SQL.CHWILKA.PL  |  WWW.KALKULATOR.CHWILKA.PL  | 
- - - -